MØT KUNSTNEREN

SOFT-MALERIER©

GRAFIKK:
MONOPRINTS
MONOTYPIER

SKISSER

PORTRETTER

UTSMYKNINGER

UTSTILLINGER

NYHETER

LENKER

KONTAKT 

HJEM

Møt kunstneren

Turid Bogstad bruker blandede teknikker i sine spennende komposisjoner. Bildene bygges opp fra hvite flater, som så males og trykkes.

SOFT-MALERIENE© er fylt av rik tekstur og fortellende flater som viser kvinner i drøm og lengsel etter ukjent fremtid. Tekstilportrettene viser karaktersterke menn med dype furer etter levet liv. Individuelle livshistorier knyttet til mottoet: Lived life – life Living© - om hvordan livet setter sine spor. Nye serier står for tur; kanskje fra barndommens verden eller fra indianerkulturen som ble studert under et lengre studieopphold i Santa Fe høsten 2008. Grafikken spenner fra dyptrykk til datagrafikk. Monotypier m/stikninger har ofte kvinnemotiver som forteller om tanker og følelser. Grafiske trykk m/gummi og bladgull, forteller også om tilhørighet og opplevelser gjennom kvinner og hus. Silketrykkene m/fiber handler om den ukjente fremtiden. Det er viktig å kunne antyde en historie som kan fange betrakteren, men la denne få lov til å spinne videre i egen fantasiverden. Turid Bogstad har sin bakgrunn fra USA, og har de siste årene jobbet full tid som kunstner. Hun har hatt sitt virke flere steder også på Gamle Soon skole sammen med en annen billedkunstner fra distriktet. Hun jobber nå med eget atelierverksted privat.