MØT KUNSTNEREN

SOFT-MALERIER©

GRAFIKK:
MONOPRINTS
MONOTYPIER

SKISSER

PORTRETTER

UTSMYKNINGER

UTSTILLINGER

NYHETER

LENKER

KONTAKT 

HJEM

Tekstilskisse nr. 11

 

Skisse 11 mini Skisse 2 icon Skisse 4 icon Skisse 6 icon Skisse 8 icon Skisse 10 icon Skisse 13 icon Skisse 15 icon Skisse14 icon
Skisse 1 icon Skisse 3 icon Skisse 5 icon Skisse 7 icon Skisse 9 icon Skisse 12 icon      

 

SKISSENE ER TEGNET MED MASKIN PÅ MALT LERRET OG INNARBEIDET I ET GRAFISK TRYKK PÅ POLYGRUNN MED BLADGULL. TEKNIKKEN ER KUNSTNERENS EGEN,  OG FUNGERER SOM ET UTMERKET ALTERNATIV TIL Å BRUKE ANDRE TEGNEREDSKAPER OG ’MALEKOST’. TEGNEMÅTEN IVARETAR BEHOVET FOR Å JOBBE TAKTILT, OG IKKE BARE MED VISUELL TEKSTUR I BILDENE.  ALLE BILDENE I SERIEN ER MONTERT PÅ PLATE SOM STÅR LITT UT I FRA VEGG OG KASTER SKYGGE PÅ BAKVEGG.